Kurs obejmuje wiedzę z prawnych aspektów, stosowanych technologii, kierunków i sposobów gospodarki odpadami; poznanie rodzajów i właściwości odpadów powstających w poszczególnych sektorach przemysłu drzewnego, metod ich przetwarzania, ekologicznych aspektów utylizacji odpadów.