W przedstawionym kursie przedstawiono problematykę projektowania dróg publicznych klasy technicznej L (lokalna) i D (dojazdowa). Kurs obejmuje problematykę projektowania układu geometrycznego trasy drogi jak również zagadnienia nośności konstrukcji drogowej i jej odwodnienia. Kurs jest przeznaczony dla studentów Budownictwa (stopień inżynierski).