Celem wykładu jest zapoznanie studentów  z podstawowymi pojęciami algebry liniowej i geometrii analitycznej  — układy równań liniowych i ich zastosowania,  przestrzenie liniowe i przestrzenie euklidesowe, rachunek macierzowy i  odwzorowania liniowe,  rzutowania i izometrie, formy kwadratowe, opis i dyskusja własności podstawowych obiektów geometrycznych jak proste, płaszczyzny,  krzywe i powierzchnie drugiego stopnia w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej.   W miarę możliwości czasowych omówione zostaną możliwe zastosowania aparatu algebry liniowej w zagadnieniach inżynierskich i  ekonomicznych.