Analiza sensoryczna, Kierunek: Gastronomia i Hotelarstwo, Studia Niestacjonarne, I stopień, semestr 1, 2021/2022


Analiza sensoryczna, Kierunek: Gastronomia i Hotelarstwo, Studia stacjonarne, I stopień, semestr 3, 2021/2022


Sensoryczne metody oceny produktów, Kierunek: Towaroznawstwo w biogospodarce, Studia stacjonarne, I stopień, semestr 7, 2021/2022