kurs dotyczy wybranych zagadnień z zakresu całego przedmiotu Roślin Ozdobnych, m in.:

rozmnażanie generatywne i wegetatywne roślin przez podział i sadzonki, organy specjalne – cebule, bulwy, kłącza, rozłogi, rozmnażanie roślin in vitro, a także przegląd i charakterystyka gatunków z grup: byliny wiosny oraz wczesnego lata.