Nauka szczegółów budowy i rozpoznawania wybranych rodzajów drewna egzotycznego pochodzącego z Afryki, Ameryki Środkowej i południowej oraz Azji i Oceanii (ok. 40 rodzajów drewna obecnych na rynku europejskim) oraz podstawowe informacje z zakresu jego właściwości, obróbki. Optymalizacja doboru poznanego drewna w zależności od przeznaczenia – warunków przyszłego użytkowania oraz pożądanych właściwości fizycznych i mechanicznych. Obserwacja struktury mikroskopowej wybranych rodzajów drewna.

Nauka o drewnie egzotycznym to przedmiot realizowany na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku technologia drewna (semestr 1) na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie.


Rok akademicki 2020/2021 - semestr zimowy.

Struktura drewna II to przedmiot realizowany na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku technologia drewna (semestr 3) na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie.


Rok akademicki 2021/2022 - semestr zimowy.

Przedmiot Drewno egzotyczne jest realizowany w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Technologii Drewna - „Drewno - surowiec i technologia”.

Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące produkcji drewna konstrukcyjnego litego i klejonego. Celem przedmiotu jest zapoznanie ze sposobem produkcji drewna konstrukcyjnego, z procesem wytrzymałościowego sortowania drewna  konstrukcyjnego metodą wizualną i maszynową oraz stanem normalizacji w tym zakresie.