Pojęcie ochrony własności przemysłowej dotyczy rozwiązań pewnych problemów wykorzystywanych w działalności gospodarczej — nowatorskie rozwiązanie danego zagadnienia, problemu technicznego lub mechanizmu organizacyjnego w szeroko pojętej gospodarce bądź mającym znaczenie z prowadzoną działalnością. Czym zatem różni się ochrona własności przemysłowej od prawa autorskiego? Podstawową cechę wyróżniającą jest bowiem fakt, że w celu ochrony wspomnianych typów rozwiązań konieczna jest ich rejestracja w odpowiednim urzędzie państwowym.

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi elementami prawa gospodarczego, które umożliwią im podejmowanie odpowiedzialnych decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz form opodatkowania


Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi Systemów ERP (Enterprise Resource Planning) - to informatyczne systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Pozwala na realizację funkcji kierowniczych we wszystkich obszarach funkcjonalnych firmy (produkcja, sprzedaż, i in,).