Przedmiot obejmuje wiedzę na temat metabolizmu i roli poszczególnych aminokwasów, metabolizmu białka, specyfiki narządowej metabolizmu aminokwasów i białka, intensywności metabolizmu energii oraz powiązańmiędzy metabolizmem białka i energii w różnych stanach fizjologicznych.

Wykłady: Metabolizm węglowodanów, tłuszczów i białek. Wydatki energetyczne organizmu. Mechanizmy transportu aminokwasów i peptydów przez błony komórkowe ze szczególnym uwzględnieniem wchłaniania jelitowego i transportu przez barierę krew-mózg, metabolizm i rola aminokwasów aromatycznych, zasadowych, rozgałęzionych, kwasowych i amidowych. Specyfika narządowa metabolizmu białka i aminokwasów.

Ćwiczenia: Ćwiczenia teoretyczne: Obliczenie na podstawie schematów szlaków metabolicznych ilości ATP powstające w wyniku metabolizmu glukozy, kwasów tłuszczowych oraz białek mięśniowych i aminokwasów, określenie wydajności energetycznej tych procesów, obliczanie wielkości termogenezy indukowanej pożywieniem w zależności od ilości posiłków i ich składu  (po posiłkach wysokowęglowodanowych, wysokotłuszczowych i wysokobiałkowych). Dyskusja nad możliwością wykorzystania ww informacji w dietoterapii. Metody nieinwazyjne badania metabolizmu energetycznego i białkowego. Ćwiczenia eksperymentalne: doświadczalne wyznaczenie indywidualnej przemiany spoczynkowej oraz wyznaczenie zależności między spoczynkowym tempem metabolizmu a częstością akcji serca


Przedmiot realizowany na I roku studiów magisterskich stacjonarnych, kierunek dietetyka dotyczy mechanizmów regulacji metabolizmu na poziomie komórkowym, roli hormonów w regulacji metabolizmu i wpływu żywienia na te mechanizmy. Stanowi podstawę do zrozumienia mechanizmów działania modyfikacji dietetycznych stosowanych w terapii przewlekłych chorób niezakaźnych i innych chorób, dla których dietoterapia jest pomocnicza metodą leczenia.