Nauka o materiałach jest przedmiotem podstawowym dla studentów kierunków inżynierskich.
Celem przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej tj.: metody pozyskiwania materiałów, badania struktury i właściwości materiałów, kształtowanie struktury i właściwości oraz projektowanie materiałów, dobór materiałów, przetwarzania i wykorzystania materiałów inżynierskich.
Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: struktura materii; fazy i równowaga termodynamiczna faz; badania materiałów; ekspertyza materiałowa; właściwości plastyczne i rekrystalizacja; struktura i właściwości stali, żeliw, stopów aluminium, stopów miedzi i stopów specjalnych; obróbka cieplna stopów metali; materiały inteligentne; nanomateriały; materiały spiekane; szkło i ceramika; sztuczne i naturalne materiały polimerowe; kompozyty; materiały naturalne.