Podstawowe informacje i tematy związanie z przedmiotem Wytrzymałość Materiałów dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji.