Ze względu na zaistniałą sytuację - chciałbym dodać kurs.