Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące walorów turystycznych Europy oraz wybranych państw na pozostałych kontynentach. W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:
1.Przyrodnicze warunki rozwoju turystyki w Europie i krajach pozaeuropejskich.
2.Podstawy społeczno-gospodarcze i polityczne rozwoju turystyki w Europie:
3. Wybrzeża morskie Europy jako atrakcja turystyczna. Ruch turystyczny na wybrzeżach Europy
4. Ruch turystyczny w górach Europy
5. Atrakcyjność turystyczna wybranych obiektów przyrodniczych świata Rozmieszczenie wybranych obiektów przyrodniczych na świecie  ze szczególnym uwzględnieniem Europy.
6. Atrakcyjność turystyczna wybranych obiektów kulturowych na świecie