Ćwiczenia z przedmiotu Inżynieria Elektryczna dla studentów grupy 2 kierunku ZiIP.