Zakres inżynierii melioracyjnej zgodnie z sylabusem przedmiotu