Celem kursu jest realizacja ćwiczeń z przedmiotu Rachunkowość dla studentów kierunku Towaroznawstwo (Wydział Technologii Żywności). Realizacja ćwiczeń rozpocznie się po zakończeniu cyklu wykładowego.