Rachunek kosztów dla inżynierów jest przedmiotem podstawowym dla studentów kierunków inżynierskich.

Wymiar przedmiotu:  24  godzin wykładów i 16  godzin ćwiczeń.

Celem przedmiotu jest: poznanie zjawisk oraz procesów gospodarczych występujących wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego relacjach z otoczeniem; opanowanie wiedzy z rachunku kosztów w zakresie niezbędnym do praktycznego jej stosowania; opanowanie wiedzy z o zasadach, metodach, instrumentach, mechanizmach, warunkach oraz kosztach prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; wykształcenie umiejętności wykorzystania wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej do analizowania i kształtowania decyzji produkcyjnych.