W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, i obowiązującymi  regulacjami prawnymi (ustawa z dnia 2 marca 2020 r.  z późniejszymi  zmianami i kolejnym przedłużeniem zawieszenia zajęć dydaktycznych do 24 maja 2020),

Po akceptacji Dziekana w roku akademickim 2019/20 praktyki zawodowe po II i III roku studiów zaliczane będą w trybie zdalnym (zgodnie z rekomendacją MNiSW z dnia 01.04.2020 r.)

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, i obowiązującymi  regulacjami prawnymi (ustawa z dnia 2 marca 2020 r.  z późniejszymi  zmianami i kolejnym przedłużeniem zawieszenia zajęć dydaktycznych do 24 maja 2020),

Po akceptacji Dziekana w roku akademickim 2019/20 praktyki zawodowe po II i III roku studiów zaliczane będą w trybie zdalnym (zgodnie z rekomendacją MNiSW z dnia 01.04.2020 r.)


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, i obowiązującymi  regulacjami prawnymi (ustawa z dnia 2 marca 2020 r.  z późniejszymi  zmianami i kolejnym przedłużeniem zawieszenia zajęć dydaktycznych do 24 maja 2020),

Po akceptacji Dziekana w roku akademickim 2019/20 praktyki zawodowe po II i III roku studiów zaliczane będą w trybie zdalnym (zgodnie z rekomendacją MNiSW z dnia 01.04.2020 r.)


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, i obowiązującymi  regulacjami prawnymi (ustawa z dnia 2 marca 2020 r.  z późniejszymi  zmianami i kolejnym przedłużeniem zawieszenia zajęć dydaktycznych do 24 maja 2020),

Po akceptacji Dziekana w roku akademickim 2019/20 praktyki zawodowe po II i III roku studiów zaliczane będą w trybie zdalnym (zgodnie z rekomendacją MNiSW z dnia 01.04.2020 r.)


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, i obowiązującymi  regulacjami prawnymi (ustawa z dnia 2 marca 2020 r.  z późniejszymi  zmianami i kolejnym przedłużeniem zawieszenia zajęć dydaktycznych do 24 maja 2020),

Po akceptacji Dziekana w roku akademickim 2019/20 praktyki zawodowe po II i III roku studiów zaliczane będą w trybie zdalnym (zgodnie z rekomendacją MNiSW z dnia 01.04.2020 r.)


przedmiot prowadzony jest w ramach nauczania zdalnego

na II roku studiów zaocznych 2019/20