Kurs zawiera materiały do części ćwiczeniowej z przedmiotu Modyfikacja drewna dla studentów studiów stacjonarnych Technologii Drewna programu magisterskiego. Przedmiot obejmuje zagadnienia termicznej i chemicznej modyfikacji drewna, w tym acetylowaniefurfurylowanie, nasycanie polimerami, polimeryzację w lumenie oraz zmiany właściwości drewna pod wpływem tych modyfikacji.