Kurs zawiera materiały do części ćwiczeniowej z przedmiotu Chemia drewna dla studentów Wydziału Technologii Drewna studiów pierwszego stopnia stacjonarnych. Przedmiot obejmuje zapoznanie się z metodami analizy chemicznej drewna, oznaczanie wilgotności metodą suszarkowo-wagową, celulozy metodą Kürschnera-Hoffera, ligniny według PN, holocelulozy, alfa-celulozy, substancji ekstrakcyjnych i rozpuszczalnych w 1% NaOH. Zapoznanie się z podstawowym sprzętem i szkłem w laboratorium chemicznym.

Kurs zawiera materiały do części ćwiczeniowej z przedmiotu Chemia drewna dla studentów studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych 3 semestru Wydziału Technologii Drewna kierunku Technologia Drewna.

Metody analizy chemicznej drewna, oznaczanie wilgotności metodą suszarkowo-wagową, celulozy metodą Kürschnera-Hoffera, ligniny według PN, alfa-celulozy, substancji ekstrakcyjnych i rozpuszczalnych w 1% NaOH oraz popiołu.

`Kurs zawiera materiały do części ćwiczeniowej z przedmiotu Modyfikacja chemiczna drewna i metody ochrony dla studentów studiów stacjonarnych Meblarstwo programu inżynierskiego. Przedmiot obejmuje zagadnienia chemicznej modyfikacji drewna, w tym acetylowaniefurfurylowanie, nasycanie polimerami, polimeryzację w lumenie oraz zmiany wybranych właściwości drewna pod wpływem tych modyfikacji.

Kurs zawiera materiały do części ćwiczeniowej z przedmiotu Modyfikacja drewna dla studentów studiów stacjonarnych Technologii Drewna programu magisterskiego. Przedmiot obejmuje zagadnienia termicznej i chemicznej modyfikacji drewna, w tym acetylowaniefurfurylowanie, nasycanie polimerami, polimeryzację w lumenie oraz zmiany właściwości drewna pod wpływem tych modyfikacji.