Drodzy Studenci,

Zajęcia z przedmiotu: Ocena Żywienia - III rok 
(Dietetyka - sem. 6 oraz Żywienie Człowieka i Ocena Żywności - sem. 6),

będą realizowane w trybie (systemie) hybrydowym:

Wykłady będą realizowane online wspólnie dla obu kierunków na platformie Moodle (e.sggw) – kurs: OCENA ŻYWIENIA-III Rok Dietetyka_&_ŻCziOŻ (niestacjonarne)_21_22

 Wykłady rozpoczynają się 1.10 o godz. 14:15 i będą realizowane zgodnie z planem zajęć.

 Ćwiczenia zgodnie z planem zajęć będą realizowane w trybie stacjonarnym:

Żywienie człowieka i ocena żywności – niedziela 8.30-10.45

Dietetyka – niedziela 11.00-13.15

Bardzo prosimy o punktualność i aktywne uczestnictwo w zajęciach!!!

 

Życzymy powodzenia

w imieniu zespołu realizującego przedmiot

prof. dr hab. Jadwiga Hamułka i dr hab. Magdalena Górnicka


Drodzy Studenci,

 

Zajęcia z przedmiotu: Ocena Żywienia - II rok 
(Dietetyka - sem. 4 oraz Żywienie Człowieka i Ocena Żywności - sem. 4),

będą realizowane na wspólnym kursie dla obu kierunków na platformie Moodle (e.sggw).

 

Wykłady rozpoczynają się 2.03 o godz. 8.30.

Ćwiczenia zgodnie z planem zajęć: 1.03 godz. 8.30 (grupa 3 ŻCziOŻ). Podobnie zajęcia dla grupy 1. ŻCziOŻ i grupy 2. Dietetyki rozpoczynają się o 8.30.

 

Bardzo prosimy o punktualność i aktywne uczestnictwo w zajęciach!!!

 


Celem przedmiotu jest:

  • dostarczenie wiedzy o podstawowych zasadach i instrumentarium badawczym dotyczącym określenia sposobu żywienia oraz stanu odżywienia pojedynczych osób oraz wybranych grup populacyjnych;
  • zrozumienie zależności między spożyciem żywności, sposobem żywienia a stanem odżywienia i stanem zdrowia oraz poznanie narzędzi badawczych do oceny tych zależności.

Efekty uczenia się:

Wiedza:
W1 – zna i rozumie metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia pojedynczych osób i grup populacyjnych 

Umiejętności:
U1 – potrafi ocenić spożycie żywności ogółem i składników pokarmowych w niej zawartych oraz zinterpretować uzyskane wyniki w kontekście wpływu na zdrowie człowieka
U2 – potrafi ocenić stan odżywienia pojedynczych osób i grup populacyjnych wykorzystując odpowiednie metody oraz wartości referencyjne do ich interpretacji 

Kompetencje:
K1 – jest gotów do krytycznej oceny skutków nadmiarów i niedoborów pokarmowych dla zdrowia człowieka
K2 – jest gotów do przestrzegania etyki zawodowej i pogłębiania wiedzy z zakresu oceny żywienia