Przedmiot obejmuje podstawy teoretycznego i praktycznego przebiegu procesu suszenia oraz hydrotermicznej i plastycznej obróbki drewna wraz z kompozytami drzewnymi. Rozszerza zasób wiedzy z zakresu termodynamicznych procesów zachodzących w drewnie. Założeniem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o procesach technologicznych, w których ma miejsce ruch masy i ciepła, oraz wiadomości o zmianach zachodzących w strukturze drewna, a także jego właściwościach mechanicznych i chemicznych. Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności prawidłowego rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych zachodzących podczas obróbki hydrotermicznej i suszenia drewna oraz kompozytów drzewnych.

Przedmiot obejmuje podstawy teoretycznego i praktycznego przebiegu procesu suszenia oraz hydrotermicznej i plastycznej obróbki drewna wraz z kompozytami drzewnymi. Rozszerza zasób wiedzy z zakresu termodynamicznych procesów zachodzących w drewnie. Założeniem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o procesach technologicznych, w których ma miejsce ruch masy i ciepła, oraz wiadomości o zmianach zachodzących w strukturze drewna, a także jego właściwościach mechanicznych i chemicznych. Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności prawidłowego rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych zachodzących podczas obróbki hydrotermicznej i suszenia drewna oraz kompozytów drzewnych.