Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania i wykonawstwa złożonych budowli i konstrukcji hydrotechnicznych jakimi są zapory ziemne, wały przeciwpowodziowe, osadniki i mokre składowiska odpadów. Dobór materiałów z których można wykonać poszczególne elementy. Ocena stanu bezpieczeństwa konstrukcji, filtracja przez i pod zaporą, stateczność.Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami budowli i konstrukcji ziemnych. Omówienie zasad projektowania i obliczeń statycznych budowli ziemnych. Badania jakości robót ziemnych z uwzględnieniem obowiązujących norm i wymagań.