Mechanika niszczenia materiałów to przedmiot realizowany na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku meblarstwo (semestr 6) na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie

Rok akademicki 2020/2021 - semestr letni.

Przedmiot Nauka o drewnie realizowany jest na Podyplomowych Studiach Drewno - surowiec i technologia realizowanych na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.