Mechanika niszczenia materiałów to przedmiot realizowany na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku meblarstwo (semestr 6) na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie

Rok akademicki 2019/2020 - semestr letni.