Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Ogrodnictwo  jako uzupełnienie do wykładów stacjonarnych