Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące produkcji drewna konstrukcyjnego litego i klejonego. Celem przedmiotu jest zapoznanie ze sposobem produkcji drewna konstrukcyjnego, z procesem wytrzymałościowego sortowania drewna  konstrukcyjnego metodą wizualną i maszynową oraz stanem normalizacji w tym zakresie.