Ćwiczenia i wykłady z anatomii

ćwiczenia 06.04.2020 - Budowa ogólna i szczegółowa układu oddechowego

wykład 07.04.2020 - Układ kostny

ćwiczenia 20.04.2020 - Układ kostny

16.06.2020 - Budowa narządów zmysłu