Zapoznanie z przykładami wyrobów z drewna, począwszy od sortymentów drewna okrągłego, poprzez tarcicę, produkty uboczne powstające w tartaku, półfabrykaty i wyroby gotowe produkowane w tartakach i zakładach przemysłu drzewnego. Sposób pomiaru i obliczanie miąższości drewna okrągłego i rozdrobnionego. Paradoks ksylometryczny, zbieżystość. Sposób pomiaru i obliczanie miąższości tarcicy i półfabrykatów z tarcicy. Rozpoznawanie sortymentów tarcicy.