Mechanika gruntów (kierunek studiów- Budownictwo, studia niestacjonarne)- zgodnie z sylabusem przedmiotu.