Studia podyplomowe "Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych" przeznaczone są dla pracowników regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw, właścicieli i pracowników zakładów świadczących usługi na rzecz PGL LP pragnących rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Tematyka studiów związana jest z projektem Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne, który był realizowany przez RDLP Gdańsk pod nadzorem i na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.