Przekazanie wiedzy dotyczącej przebiegu podstawowych szlaków metabolicznych, mechanizmów ich regulacji oraz integracji tych procesów. Poznanie podstawowych metod i technik badawczych wykorzystywanych w dziedzinie biochemii.