Kurs jest realizowany na Wydziale Rolnictwa i Biologii. 

Celem kursu jest wskazanie, że każda ingerencja człowieka w środowisko naturalne ma ostatecznie wymiar ekonomiczny, wykazanie wpływu środowiska przyrodniczego i użytkowania jego zasobów na ekonomiczny efekt inwestycji oraz przedstawienie podstawowych metod oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć.