WIP_IBS_2022_23-1S_R1S1_GC01, GC02  i GC03  Matematyka I ćwiczenia i konsultacje

WIP_IBS ra 2021/22 1S_R1S2_GC01 i GC02  Matematyka I ćwiczenia i konsultacje

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami równań różniczkowych, które są jednym z najważniejszych narzędzi modelowania matematycznego. Nauka rozwiązywania podstawowych równań i ich układów. Zastosowania równań w statystyce, ekonometrii oraz matematycznych modelach podejmowania decyzji.

Wprowadzenie do metod numerycznych, podstawowe pojęcia, definicja i rodzaje błędów, notacja stało- i zmiennoprzecinkowa. Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Rozwiązywanie układów liniowych równań algebraicznych. Interpolacja i aproksymacja. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych i całkowanie numeryczne.

Literatura pomocnicza:

1.  Gewert M., Skoczylas Z. Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, 2006

2.   Palczewski A. Równania różniczkowe zwyczajne, PWN 2010.


Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami równań różniczkowych, które są jednym z najważniejszych narzędzi modelowania matematycznego. Nauka rozwiązywania podstawowych równań i ich układów. Zastosowania równań w statystyce, ekonometrii oraz matematycznych modelach podejmowania decyzji.

Wprowadzenie do metod numerycznych, podstawowe pojęcia, definicja i rodzaje błędów, notacja stało- i zmiennoprzecinkowa. Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Rozwiązywanie układów liniowych równań algebraicznych. Interpolacja i aproksymacja. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych i całkowanie numeryczne.

1.  Gewert M., Skoczylas Z. Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, 2006

2.   Palczewski A. Równania różniczkowe zwyczajne, PWN 2010.

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami równań różniczkowych, które są jednym z najważniejszych narzędzi modelowania matematycznego. Nauka rozwiązywania podstawowych równań i ich układów. Zastosowania równań w statystyce, ekonometrii oraz matematycznych modelach podejmowania decyzji.


Wprowadzenie do metod numerycznych, podstawowe pojęcia, definicja i rodzaje błędów, notacja stało- i zmiennoprzecinkowa. Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Rozwiązywanie układów liniowych równań algebraicznych. Interpolacja i aproksymacja. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych i całkowanie numeryczne.

1.  Gewert M., Skoczylas Z. Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, 2006


2.   Palczewski A. Równania różniczkowe zwyczajne, PWN 2010.