Celem kursu jest podniesienie umiejętności programowania w wybranym języku. Studenci będą ćwiczyli umiejętności programistyczne w paradygmatach: proceduralnym, obiektowym oraz funkcyjnym. Treści obejmują m.in. instrukcje warunkowe, pętle iteracyjne, sekwencyjne struktury danych, funkcje, programy z argumentami pozycyjnymi, obsługę wyjątków, budowanie własnych klas oraz inne zaawansowane techniki obiektowe m.in.: indeksatory, przeciążanie operatorów, delegaty, interfejsy czy klasy abstrakcyjne, a także wykorzystanie specjalistycznych modułów wybranego języka programowania (np. w języku Python: scipy oraz numpy). Ilustracja omawianych zagadnień oparta będzie o język programowania Python.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w paradygmacie programowania komponentowego. Na zajęciach będą omawiane aspekty programowania obiektowego i komponentowego ilustrowane w języku Python z wykorzystaniem modułów Pythona, w szczególności pakietu Zope Component Architecture. Dodatkowym celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami programowania w języku Python (programowanie proceduralne, obiektowe i komponentowe).

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w paradygmacie programowania komponentowego. Na zajęciach będą omawiane aspekty programowania obiektowego i komponentowego ilustrowane w języku Python z wykorzystaniem modułów Pythona, w szczególności pakietu Zope Component Architecture. Dodatkowym celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami programowania w języku Python (programowanie proceduralne, obiektowe i komponentowe).