Kurs o nazwie Energetyka wiatrowa - Ćwiczenia stanowi część obliczeniową przedmiotu Energetyka wiatrowa. Dzięki kursowi możliwe będzie wykonanie projektu, który podobnie jak w wersji stacjonarnej  jest niezbędny do zaliczenia wyżej wymienionego przedmiotu.