Kurs prowadzony jest dla studentów I roku studiów magisterskich Architektury Krajobrazu i dotyczy przygotowania koncepcji zagospodarowania ogrodu oraz projektu jego fragmentu z wykorzystaniem roślin zgodnie z roślinnością potencjalną lub kultywarów o wymaganiach odpowiadających warunkom siedliska. Projekt jest realizowany w praktyce, w ogrodzie wybranego inwestora.