Kurs obejmuje rozszerzoną wiedzę z obszaru procesów termodynamicznych, zachodzących podczas suszenia drewna, rozwoju nowoczesnych technik i technologii suszenia oraz konstrukcji urządzeń suszarniczych.

studia stacjonarne II stopnia, sem. 1, rok akadem. 2020/2021, sem. letni

Celem przedmiotu jest przekazanie rozszerzonej wiedzy z zakresu tartacznictwa i suszarnictwa obejmującej nowoczesne techniki tartaczne i technologie suszenia oraz produkcji z tarcicy półfabrykatów i gotowych wyrobów.