Zajęcia zapoznają z pojęciem typu siedliska leśnego, wprowadzają podstawy wyróżniania oraz diagnozowania typów siedlisk leśnych i niższych jednostek typologicznych.

Kurs dla studentek i studentów 6 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczących w zajęciach urządzania lasu w roku akademickim 2019/2020.