Przedmiot obejmuje podstawy mykologii i entomologii stosowanej w drzewnictwie oraz szczegółową wiedzę z zakresu morfologii grzybów i owadów, pozwalającą na identyfikację tych organizmów do wybranych gatunków, powodujących największe szkody drewna w Polsce na etapie surowca, półfabrykatów i gotowych wyrobu.

Przedmiot obejmuje podstawy mykologii i entomologii stosowanej w drzewnictwie oraz szczegółową wiedzę z zakresu morfologii grzybów i owadów, pozwalającą na identyfikację tych organizmów do wybranych gatunków, powodujących największe szkody drewna w Polsce na etapie surowca, półfabrykatów i finalnego wyrobu.

Przedmiot obejmuje podstawy entomologii i mykologii stosowanej w zakresie ochrony materiałów drzewnych i innych pochodzenia roślinnego, tekstyliów, skór oraz tworzyw sztucznych stosowanych w meblarstwie, uwzględniając ogólną wiedzę z zakresu morfologii grzybów i owadów, pozwalającą na identyfikację tych organizmów do wybranych gatunków, powodujących największe liczące się szkody surowców i wyrobów w meblarstwie.

Przedmiot obejmuje podstawy terminologii z zakresu ochrony drewna oraz szczegółową wiedzę z zakresu specyfiki mebli, wykrywania i identyfikacji czynników degradacji drewna w meblach oraz metod i środków stosowanych do ochrony materiałów drzewnych w meblarstwie na etapach surowca i produktu.

Przedmiot obejmuje rozszerzoną wiedzę o czynnikach powodujących degradację przerobionego drewna w Europie i na świecie: czynnikach abiotycznych, bakteriach, grzybach (włącznie z tzw. grzybami morskimi) , owadach (włącznie z termitami), małżach, równonogach morskich, ptakach, w zakresie systematyki, budowy i biologii, znaczenia gospodarczego w Polsce i na świecie. Ujęte zostały tu także uwarunkowania wynikające z biologii lub etiologii, dające się wykorzystać do profilaktycznej ochrony drewna przed wspomnianymi grupami biologicznych czynników powodujących niszczenie drewna, oraz do ich zwalczania.