Biologia i znaczenie gospodarcze ważniejszych szkodliwych owadów leśnych.