Kolejne ćwiczenia są dostosowane do kolejnych wykładów. Opis wykładów można znaleźć na stronie wykładu. Adres wykładu:  https://e.sggw.pl/course/view.php?id=3683

Wykład oparty na skrypcie dr Hyba (skrypt zostanie przesłany studentom, plik PDF).

Ćwiczenia z analizy matematycznej dostosowane są do kolejnych  wykładów kursu. Internetowy adres kursu:  https://e.sggw.pl/course/view. php?id=3686

Wykład 1. Całka nieoznaczona. 

Wykład 2. Całka oznaczona. Pole pod wykresem funkcji. Objętość brył obrotowych. Środek ciężkości (środek masy). Długość krzywej. Całka niewłaściwa. 

Wykład 3. Ekstrema funkcji wielu zmiennych. 

Wykład 4. Największa i najmniejsza wartość funkcji zdefiniowanej na zbiorze zwartym. 

Wykład 5.  Pochodna jako przekształcenie liniowe.

Wykład 6. Całka wielokrotna i iterowana.

Wykład 7. Całkowanie przez zamianę zmiennych.

Wykład 8. Wybrane zastosowania całki.

Wykład 1. Ciągi, granice. Wykład 2. Pochodne. Wykład 3. Zastosowania pochodnych. Wykład 4. Całka i jej zastosowania. Wykład 5. Szeregi liczbowe i funkcyjne. Wykład 6. Przestrzeń kartezjańska n- wymiarowa i jej podzbiory. Wykład 7. Funkcje wielu zmiennych. Wykład 8. Wstęp do równań różniczkowych zwyczajnych.

Wykład jest oparty na skrypcie dr. Hyba. Skrypt w postaci pliku PDF zostanie przesłany studentom. 

Wstęp ze skryptu pozostawiam do samodzielnego zapoznania się studentom.

Wydział Ekonomiczny, Zarządzanie.

Wykład.

 Rachunek macierzowy, wyznacznik macierzy, macierz odwrotna, rozwiązywanie równań macierzowych, układy równań liniowych, ciągi (opcjonalnie: szeregi liczbowe), rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej, badanie tempa zmian wartości funkcji, rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej, elementy rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych, ekstrema lokalne i warunkowe.