Wybory Rady Roku Informatyka 2020/2023

Wybory Rady Roku Informatyka i Ekonometria 2020/2023

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów WZIiM