Wybory uzupełniające do RWSS 22/23

Kurs wyboru przedmiotów fakultatywnych na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów WZIiM