Przedmiot dotyczy teoretycznych i praktycznych podstaw hodowli roślin. Zapoznanie studentów z kierunkami hodowli roślin w kraju i na świecie. Uwzględnia: biologię kwitnienia roślin uprawnych, źródła naturalnej i indukowanej zmienności i jej wykorzystanie w programach hodowlanych, genetykę populacji, metody hodowli roślin rozmnażanych płciowo i wegetatywnie, kryteria selekcji pod względem jakości, odporności na stresy biotyczne i abiotyczne oraz inne.