Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie charakterystyki zwierzęcych komórek macierzystych, ich klasyfikacji, metod pozyskiwania oraz zastosowania terapeutycznego. Omówione zostanie zastosowanie komórek macierzystych w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej oraz zagadnienia z zakresu inżynierii tkankowej. Ponadto przedstawione zostaną regulacje prawne oraz kwestie bioetyczne związane z badaniami nad wykorzystaniem komórek macierzystych.

Zapoznanie studentów podstawami immunologii rozrodu i procedur diagnostycznych jak i stosowania procedur biotechnologii rozrodu w leczeniu niepłodności na tle immunologicznym. Celem zajęć jest omówienie podstaw do wprowadzenia w zagadnieniach dotyczących funkcjonalnych zależności między układem rozrodczym, endokrynologicznym a immunologicznym w funkcji rozrodczej. Zrozumienie podstawowych elementów immunologii męskiego i żeńskiego układu rozrodczego. Inne aspekty zawarte w kursie dotyczą immunologii implantacji i ciąży.

Zapoznanie studentów podstawami immunologii rozrodu i procedur diagnostycznych jak i stosowanie procedur biotechnologii rozrodu w leczeniu niepłodności na tle immunologicznym. Celem zajęć jest omówienie podstaw do wprowadzenia w zagadnieniach dotyczących funkcjonalnych zależności między układem rozrodczym, endokrynologicznym a immunologicznym w funkcji rozrodczej. Zrozumienie podstawowych elementów immunologii męskiego i żeńskiego układu rozrodczego. Inne aspekty zawarte w kursie dotyczą immunologii implantacji, i ciąży.


Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie charakterystyki zwierzęcych komórek macierzystych, ich klasyfikacji, metod pozyskiwania oraz zastosowania terapeutycznego. Omówione zostanie zastosowanie komórek macierzystych w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej oraz zagadnienia z zakresu inżynierii tkankowej. Ponadto przedstawione zostaną regulacje prawne oraz kwestie bioetyczne związane z badaniami nad wykorzystaniem komórek macierzystych.