Dietetyka, Żywienie wybranych grup ludności

studia stacjonarne, rok II, sem.4

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Joanna Kałuża, prof. SGGW

Osoba odpowiedzialna za ćwiczenia: dr hab. Ewa Sicińska