Kurs Ekologia i Ochrona Środowiska ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i procesami z zakresu ekologii, sposobami opisu struktury i funkcji układów ekologicznych, omówienie najważniejszych antropogenicznych czynników zagrażających środowisku naturalnemu, a także sposobów ograniczenia negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Ponadto, przedstawiona zostanie koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego, opartego na wykorzystaniu procesów redukujących wpływ na środowisko.