Celem przedmiotu jest ogólne wprowadzenie do obiektowości w kontekście wykorzystania jej w analizie obiektowej systemów informacyjnych. Uczestnik kursu poznaje notację UML i nabywa wiedzę o pożytecznych technikach, przydatnych w pracy zarówno analityka (wymagania użytkownika, model obiektowy w UML), jak i projektanta (np. w zakresie projektu interfejsu graficznego).