Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Gabrieli Monice Rutkowskiej