logo_UE_KL_SGGW.png

Studia

e-Rolnictwo

realizowane są w ramach projektu

Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów

(poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w Priorytecie IV PO KL)

http://eLearn.sggw.pl
Studia niestacjonarne I stopnia. Specjalność: agronomia i agrobiznes

Wywiad z prof. J. Rozbickim, koordynatorem studiów e-Rolnictwo