Test dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku Socjologia.