logo_UE_KL_SGGW.png

Szkolenie

Wdrażanie technologii e-learning

realizowane jest w ramach projektu

Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów

(poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w Priorytecie IV PO KL)

http://eLearn.sggw.pl
/KAPITAL_LUDZKI.png
Zarządzanie kursami, słuchaczami z elementami administrowania platformą


/KAPITAL_LUDZKI.png
Jak przygotować skuteczny i efektywny kurs e-learningowy z użyciem programu Articulate Studio?
/KAPITAL_LUDZKI.png
Na tym kursie dowiesz się jakie będzie wsparcie Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW dla autorów przygotowujących scenariusz metodyczny, skrypt merytoryczny oraz wykładowców zajęć zdalnych biorących udział w projekcie e-Rolnictwo.

/KAPITAL_LUDZKI.png
Szkolenie jest poświęcone tworzeniu interaktywnych szkoleń eLearningowych za pomocą narzędzi SCORM.
/KAPITAL_LUDZKI.png
Podstawowe informacje na temat e-learningu. Jak zacząć realizacje swoich zajęć w technologii e-learningowej? Analiza przykładowego kursu.
/KAPITAL_LUDZKI.png
Podstawowe informacje o systemach zarządzania nauczaniem (LMS). Jakie korzyści ma student, jakie prowadzący.